Jan Veuger

De in Sleen (Drenthe) wonende vastgoedondernemer Jan Veuger werd in Hoogeveen geboren. Na te hebben gestudeerd in Groningen, Zwolle, Tilburg en Rotterdam richtte hij zijn aandacht op de vastgoedsector.

In de 30 jaar dat hij actief is in het vastgoedmanagement heeft hij zich ontwikkeld tot een vooraanstaand expert op het gebied van strategisch vastgoedmanagement. 

In 2008 richtte hij zijn eigen bedrijf Corporate Real Estate Management op. Sindsdien helpt hij als consultant of als interim-manager organisaties op een strategische manier hun vastgoedportefeuille te managen.

Commercieel en maatschappelijk vastgoed

Hij helpt niet alleen bedrijven met hun vastgoedbeheer, maar ook organisaties in het maatschappelijk domein, zoals de overheid, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. 

Zo werkte hij bijna twee jaar als Hoofd Vastgoed (a.i.) bij de Gemeente Rotterdam waar hij een vastgoedportefeuille van 3500 objecten (waarde ruim € 4 miljard) beheerde. 

Bij een andere organisatie, een fusie van drie gemeenten, herschikte hij de vastgoedportefeuille om deze te laten matchen bij de nieuwe werkelijkheid, terwijl hij ook voor bedrijven zoals Scapino jaarlijks de vastgoedportefeuille taxeerde en adviezen gaf.

Meer overeenkomsten dan verschillen

Jan Veuger merkt al snel dat het strategisch vastgoedmanagement voor bedrijven anders is dan voor maatschappelijke organisaties. De verschillen zitten hem vooral in de bestuurlijke of politieke invalshoek bij non-profitorganisaties. Wat hem echter vooral opvalt is dat beiden veel overeenkomsten hebben: “De doelstelling blijft hetzelfde. Alleen de benadering en uitvoering worden vanuit ander perspectief bekeken.”

In 2012, slechts 4 jaar na de oprichting van zijn eigen bedrijf, werd hij (deeltijd) lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij vervulde deze functie ruim 7 jaar. Vanuit die rol leverde hij een bijdrage aan de kennis rondom het strategisch beheer van maatschappelijk vastgoed en kreeg hij de kans zelf onderzoek uit te voeren. 

In 2014 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp besturing van woningcorporaties. Zijn dissertatie was het begin van een stroom wetenschappelijke publicaties over woningcorporaties en maatschappelijk vastgoed. Maar sinds 2017 blijkt een ander onderwerp zijn interesse te wekken. 

Met de opkomst van blockchain ziet Jan Veuger mogelijkheden om processen in het vastgoed te digitaliseren. Voor databeheer, financieringsvraagstukken en verzekeringen biedt blockchain in zijn ogen grote kansen. Sindsdien richt zijn onderzoek zich ook op de impact van blockchain en vragen als wie eigenaar is van data, hoe je verantwoordelijkheden verdeelt en hoe je bepaalde zaken kunt meten.

Eerst kijkt hij vooral naar de invloed van deze nieuwe technologie op de vastgoedsector, maar later verkent hij ook de gevolgen van blockchain op de finance sector, de afvalsector, gezondheidszorg, de energiesector én het onderwijs. 

Kennis delen

Zijn onderzoek diende niet alleen om zijn eigen bedrijf te versterken. De belangrijkste drijfveer voor het onderzoekswerk van Jan Veuger blijft toch zijn aangeboren nieuwsgierigheid en brede interesse. Hij vindt het doen van onderzoek simpelweg enorm leuk en kennis delen essentieel. Zeker wanneer het onderzoek internationaal georiënteerd is.

Deze nieuwsgierigheid bleef niet onopgemerkt. Zowel in Nederland als over de grens groeide de interesse in wat Jan Veuger te vertellen heeft. Zijn boeken worden, in het Engels, vanuit de Verenigde Staten over de hele wereld verkocht en hij treedt regelmatig op als spreker op internationale seminars en congressen.

Veelzijdige vastgoedondernemer

Dankzij zijn brede interesses en onuitputtelijke energie heeft Jan Veuger een schat aan ervaring en kennis over vastgoed en blockchain weten te vergaren. Dit, in combinatie met zijn visie op de toekomst, maakt hem tot een opmerkelijke figuur binnen de academische en zakelijke wereld. Al met al heeft hij zijn stempel op de vastgoedsector weten te drukken.